Jan Nabuurs 40 jaar lid

Op zondag 21 november werd Jan Nabuurs gehuldigd voor zijn 40 jarige lidmaatschap door Richard Zwartkruis en Jan Houwen. We werden met open armen ontvangen door Jan, zijn vrouw Gerda en zoon Peter. Jan was goed voorbereid. Toen ik Jan sprak rond de eigenlijke jubileum dag, 1 februari, leek dat huldigen niet zo nodig voor hem te hoeven, maar nu hing het colbertje klaar om er keurig op te staan bij het in ontvangst nemen van het bondspeldje en de bos bloemen. Jan genoot er zichtbaar van en we konden een paar mooie foto’s maken van hem en samen met Gerda.

Toen de plichtplegingen achter de rug waren was het tijd voor koffie, vlaai en “vogel” verhalen. Jan is in feite ooit met zebravinken begonnen, maar toen hij even niet keek en er vervolgens 1 meter aan zebravinken zat is hij gauw overgestapt op kanaries. Vetstof, geel en wit en daar is het altijd bij gebleven. Tussendoor zijn er nog even gouldamadines geweest, maar dat was geen succes. Er was een periode dat er geen vogels waren. Een ziekte onder de vogels die niet weg wilde. Pas na ontsmetting en de hokken twee jaar leeg te laten, kon er weer zonder problemen gekweekt worden. Gespeeld werd er ook op de tentoonstellingen, alleen in de omgeving, om verder te gaan waren zijn vogels volgens Jan niet goed genoeg. En nu is dat verleden tijd. Daar begint hij niet meer aan. Geringd wordt er niet meer, de broedkooien worden niet meer gebruikt, maar de volière is nog steeds goed bezet, het afgelopen jaar met 6 koppels. Het geel en het wit heeft zich gemixt met bont en vervolgens mogen ze het met elkaar uitzoeken.

Jan is een goede “verteller”, het enthousiasme voor de vogels straalt van hem af, maar op eens zijn we verzeild geraakt in zijn  werk: de varkens. Hij is al wat jaren met pensioen, maar toch gaat Jan nog drie ochtenden in de week helpen bij een varkensboer. Op maandag zo’n 350-400 biggen “behandelen” zoals dat heet (de details laat ik maar achterwege) , dan een ochtend dieren verplaatsen en op vrijdag is het zeugen scannen op zwangerschap.

Ook komen er herinneringen op aan het 50-jarig jubileum van de Huisvriend (dat was voor de fusie Jan zijn vereniging). Na wat zoekwerk ontdekken we dat de Huisvriend in 1952 opgericht moet zijn en vond er ter viering een grote tentoonstelling plaats bij zaal Roelanzia in IJsselstein, de gewestelijke wedstrijd van Gewest 4 van de ANBvV. Er moeten zo’n 2200 vogels zijn geweest, daar kunnen we tegenwoordig alleen maar van dromen. Van die TT heeft Jan een film gemaakt. Leuk idee om die een keer op een verenigingsavond te vertonen. Met de belofte van Jan om die film op te zoeken en aan ons te doen toe komen nemen we na een onderhoudende en spraakzame ochtend afscheid.