Erelid Gerrit Janssen 60 jaar lid

Op zondag 1 november hebben we ons erelid Gerrit Janssen gehuldigd en in het zonnetje gezet.
Gerrit was die dag op de kop af 60 jaar lid. In 1960 werd Gerrit lid van de toenmalige vereniging “De Huisvriend”. “De Huisvriend” werd in 1958 opgericht en is in 2014 samen met de andere Venrayse vereniging “De Vogelvriend” opgegaan in het huidige “Vogelvereniging Venray”.

Gerrit werd “uitgeroepen” tot erelid vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging. Hij zat decennia in het bestuur en was lange tijd de organisator van de tentoonstellingen in de functie van TT-voorzitter. Vaak ging hij op bezoek bij de leden van de vereniging die op dat moment ziek waren. En last but not least, lange tijd kwam het clubblad onder zijn redactie tot stand.

Gerrit is nu 92 jaar en gevraagd naar het beginpunt van zijn vogelhouderij, dan was dat er in feite niet. Zijn vader hield al vogels met als gevolg dat Gerrit ermee is opgegroeid en de hobby heeft overgenomen. Gerrit heeft altijd voornamelijk kleurkanaries gehad in met name de rode kleuren. Zo’n 5 jaar geleden zorgden problemen met het zien ervoor dat hij de kleuren van de vogels niet meer goed kon onderscheiden en werd Gerrit genoodzaakt afscheid te nemen van zijn hobby.

Onder het genot van een kop koffie en een stuk vlaai werden er nog vele fijne herinneringen opgehaald. Bij het afscheid gaf Gerrit nog een afscheidskaartje en een donatie mee voor de vereniging.