Brief Algemene Ledenvergadering Vogelvereniging Venray 11-4-2022

Beste mensen,

Bijgaand vinden jullie de uitnodiging voor de Algemene LedenVergadering op maandag 11 april 2022. We hebben een nieuw locatie gevonden, namelijk: Café 1878 Albionstraat 32, 5809 AE Leunen.

De komende ALV wordt een belangrijke vergadering voor onze vereniging. Nadat we onze jubilarissen (Theo Versleijen met 60 jr. en Hans Schwachöfer met 40 jr. lidmaatschap) hebben gehuldigd en de verplichte agendapunten van de jaarvergadering hebben afgewerkt, zullen we het over de toekomst van onze vereniging moeten gaan hebben.

Sjaak Verkoeijen gaat zich namelijk terug trekken als secretaris van de vereniging en Richard Zwartkruis is aftredend volgens rooster en stelt zich niet herkiesbaar. Mogelijke kandidaten voor de vakante bestuursvacatures kunnen zich melden bij Jan Houwen, adresgegevens, zie beneden.

Gezien de bestuursanimo de laatste jaren is onze verwachting dat de kans groot is dat er zich geen of niet voldoende vervangers zullen aandienen.

Mocht dat zo zijn dan rest ons niets anders dan te gaan werken aan het opheffen van onze vereniging. Daar zijn verschillende vormen voor te bedenken en wij zullen jullie vragen aan welke richting we dan moeten gaan werken en te participeren in de uitvoering daarvan.

Namens het bestuur van Vogelvereniging Venray,

Jan Houwen

Koningskaars 24

5803 JC Venray

Tel.: 0478 587 364

E-mail: jan.houwen@dorje.nl