Uitnodiging Algemene LedenVergadering Vogelvereniging Venray 11 april 2022

Het bestuur van Vogelvereniging Venray nodigt de leden uit voor de Algemene ledenvergadering  welke gehouden wordt op maandag 11 april 2022 in Café 1878 Albionstraat 32, 5809 AE Leunen. Aanvang van de vergadering 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Huldiging Jubilarissen: Theo Versleijen 60jr. per 1-1-2022, Hans Schwachöfer 40 jr. per 1-9-2021
 3. Vaststellen agenda met aankondiging dat we na de verplichte agendapunten over de toekomst van de vereniging gaan praten
 4. Notulen Algemene LedenVergadering 6-9-21
 5. Ingekomen stukken
 6. Bestuur mededelingen
 7. Jaarverslag secretaris 2021
 8. Jaarverslag penningmeester 2021
 9. Verslag kascontrole commissie

Pauze

 1. Bestuursverkiezing: Sjaak Verkoeijen, stoppend als bestuurslid, Richard Zwartkruis aftredend volgens rooster en niet herkiesbaar
 2. Kandidaat bestuursleden kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij de voorzitter aanmelden.
 3. Toekomst vereniging
 4. Opslag lichtbakken
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Notulen van de Algemene LedenVergadering 6-9-21 en het Jaarverslag secretaris 2021 worden per mail verstuurd

Mocht je onverhoopt verhindert zijn graag afmelden bij de secretaris Sjaak Verkoeijen

sjverkoeijen@home.nl  of 0614168732