LogozondertekstPNG

Onze vereniging heeft momenteel ongeveer 40 leden.
We zijn aangesloten bij de NBvV en ANBvV.

Onze activiteiten houden we elke 3e maandag van de maand in:

Zaal: Back in Time
0478-514904
Mgr. Hanssenstraat 29, Oostrum
Aanvang: 20 uur

Zie agenda voor de activiteiten